Artikel

Penjelasan tentang Haji Qiran dan Tata Cara pelaksanaannya

mesjid NabawiYaitu Melaksanakan Ibadah  Haji dan Umrah secara bersamaan, dengan demikian prosesi tawaf, Sa’i dan tahallul untuk Haji dan Umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah Jema’ah dikenakan “Dam” atau denda. yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan Haji Qiran disunnatkan melakukan tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah.

Miqat bagi jema’ah yang berada di Madinah ialah Bir Ali (Zulhulaifah). Sedangkan bagi jema’ah yang sudah berada di Mekah miqatnya dapat dilakukan di Tan’im atau Ji’ranah. yang datang ke Mekah pada hari yang mepet ke tanggal 9 Zulhijah, Miqatnya dapat dilakukan diatas pesawat saat melintas daerah miqat.

PELAKSANAAN HAJI QIRAN

MIQAT ditanah air. Bagi yang memilih miqat ditanah air hendaknya melakukan persiapan ihram untuk haji sabagai berikut :

Memotong Kuku.

Memotong rambut secukupnya.

Mandi sunnat ihram.

Memakai wangi-wangian.

Memakai pakaian ihram.

MIQAT di Saudi. Jama’ah haji yang datang ketanah suci lebih awal biasanya akan berangkat duluan ke Madinah. Nanti mendekati “Hari Arafah” 9 Zulhijah baru menuju Mekah. Miqat dilaksanakan ditanah suci yaitu disalah satu tempat. Ditempat Miqat ini jama’ah melakukan hal-hal sebagai berikut :

Shalat sunnat ihram 2 rakaat, jika mungkin.

Berniat Haji : Labbaika Allahumma’ Hajjan.

Diperjalanan ke Mekah banyak-banyak membaca “Talbiah

Tiba di Mekah jama’ah akan langsung masuk penginapan untuk istirahat sejenak, selama di mekah jema’ah melakukan kegiatan sebagai berikut :

Melakukan Tawaf Qudum (Tawaf sunnat waktu baru tiba di Mekah).

Boleh langsung Sa’i Setelah Tawaf Qudum, atau boleh juga sesudah tawaf Ifadah.

Jika melakukan Sa’i tidak boleh langsung bertahallul, sampai selesai seluruh kegiatan Ibadah Haji.

Sesudah tawaf Qudum dan Sa’i jama’ah menunggu waktu pelaksanaan haji yang dimulai tanggal 8 Zulhijah. Dalam waktu menunggu pelaksanaan haji itu, jama’ah Haji Qiran harus tetap mengenakan pakaian Ihram, dan mematuhi semua larangan yang berkenaan dengan ihram.

JADWAL PELAKSANAAN HAJI QIRAN

TEMPAT                                         TANGGAL                                                                           KEGIATAN

Mekah                    8 Zulhijah (pagi)                                                                                Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah.

Mina                       8 Zulhijah (siang – malam)                                                            Mabit atau menginap di Mina sebelum

                                                                                                                                               berangkat ke Arafah, sebagaimana yang

                                                                                                                                              dilakukan Rasullulah SAW

Mina – Arafah       9 Zulhijah (Pagi)                                                                             Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit

                                                                                                                                             atau setelah shalat Subuh.

Arafah                   9 Zulhijah (Pagi – sore)                                                                 Berdo’a, zikir, tasbih sambil menunggu

                                                                                                                                           waktu wukuf (pada tengah hari).

                                                                                                                                         Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar

                                                                                                                                          (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat)

                                                                                                                                          dilaksanakan pada waktu zuhur

                                                                                                                                         Setelah shalat laksanakan wukuf dengan

                                                                                                                                         berdo’a, zikir, talbiyah, istiqfar terus

                                                                                                                                        menerus setengah hari sampai waktu

                                                                                                                                        Maqrib.

Arafah –Muzdalifah   9 Zulhijah (sore-malam)                                                 Setelah matahari terbenam segera berangkat

                                                                                                                                       ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan

                                                                                                                                     di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya

                                                                                                                                      seperti yang dilakukan Rasulullah.

Muzdalifah             9 Zulhijah (malam)                                                               Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta’khir.

                                                                                                                                    Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah,

                                                                                                                                    paling kurang sampai lewat tengah malam.

                                                                                                                                   sambil mengumpulkan krikil untuk

                                                                                                                                  melontar Jumrah Aqabah.

                                                                                                                                 Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk

                                                                                                                                 melontar “Jumrah Aqabah” besok pagi.

                                                                                                                                Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah

Mina                       10 Zulhijah                                                                          Melontar Jumrah Aqabah 7 kali.

                                                                                                                               Tahallul awal.

                                                                                                                               Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan

                                                                                                                              tawaf ifadah, Sa’i dan disunatkan tahallul

                                                                                                                             Qubra.

                                                                                                                             Harus sudah berada kembali di Mina

                                                                                                                             sebelum Magrib.

                                                                                                                            Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat

                                                                                                                            tengah malam.

Mina                       11 Zulhijah                                                                       Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah

                                                                                                                           masing – masing 7 kali.

                                                                                                                          Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum

                                                                                                                          Maqrib sampai lewat tengah malam.

Mina                       12 Zulhijah                                                                    Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah

                                                                                                                         waktu subuh masing – masing 7 kali.

                                                                                                                         Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah

                                                                                                                        sebelum maqrib ,lanjutkan dengan tawaf

                                                                                                                        ifadah dan Sa’i serta Tahallul Qubra bagi

                                                                                                                       yang belum.

                                                                                                                       Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina.

Mina                       13 Zulhijah (pagi)                                                     Bagi yang Nafar Tsani :

                                                                                                                      Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah

                                                                                                                     masing-masing 7 kali

                                                                                                                     Kembali ke Mekah

Mekah                   13 Zulhijah (siang – malam)                                 Tawaf ifadah, Sa’i dan Tahallul Qubra bagi

                                                                                                                     yang belum. Bagi yang sudah melakukan

                                                                                                                    Sa’i sesudah tawaf Qudum (ketika baru

                                                                                                                    tiba di Mekah) tidak perlu Sa’i langsung

                                                                                                                    saja melakukan Tahallul.Tawaf dan Sa’i

                                                                                                                    yang dilakukan juga berfungsi sebagai

                                                                                                                  Tawaf dan Sa’i Umrah.

                                                                                                                  Ibadah Haji dan Umrah selesai.


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *